Montessori Kind Werkdossier

Wil je aan de slag met het Montessori Kindwerkdossier (MKWD), dan helpen we je graag op weg.

Het werken met een kindwerkdossier staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van je gehele werkwijze. Het vergroten van ‘eigenaarschap van leren’ is voor ons het uitgangspunt. Wij integreren het werken met het MKWD met het tri-band verantwoorden, formatief evalueren en natuurlijk de uitgangspunten van het montessori-onderwijs.

We bieden vanuit de Montessori Movement 010 een implementatie traject om goed met deze manier van werken aan de slag te kunnen gaan. Dit doen we in een aantal bijeenkomsten onder andere door verschillende bouwstenen die ten grondslag liggen aan deze manier van werken te behandelen; door te coachen op de werkvloer, te inspireren in het ‘weer mogen zijn van een pedagogisch ontwerper’ en het klassenmanagement wat hierbij komt kijken binnen je school weer goed op elkaar af te stemmen.

Natuurlijk stemmen we het traject af op wat jij op school nodig hebt. Mocht je interesse hebben neem dan contact op. Onze collega Patty Petri is een van de ontwikkelaars en ze kan je er alles over vertellen!

Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten waarbij leerkrachten van verschillende montessorischolen hun ervaringen uitwisselen.

Enkele bouwstenen waar we mee werken:

Bouwsteen MKWD u- dialoog
Bouwsteen MKWD succescriteria
Bouwsteen MKWD Feed up Feedback Feed forward
Bouwsteen MKWD doelen

Het materiaal is hier te bestellen en voor meer informatie over het MKWD kun je hier klikken.

Vanuit onze movement zijn er samen met verschillende scholen al veel ‘bewijsbladen’ ontwikkeld. Deze kunnen we gaandeweg het traject afstemmen en door ontwikkelen voor jouw school. Ook maken we een combinatie met het werken met bijvoorbeeld het WMBO en Taal Doen. We werken in dit traject nauw samen met het Quartzteam.