Wiskunde Montessori Basisonderwijs

Steeds meer scholen gaan aan de slag met het WMBO materiaal, ontwikkeld door de WMBO projectgroep vanuit de NMV.

Het WMBO is een concentrische rekenmethode die het eigenaarschap van leren bij kinderen vegroot.  Het WMBO is gebaseerd op de visie van Maria Montessori over leren en geeft jou extra verwerkingen met het materiaal. Je kunt hiermee weer terug naar de ‘basis’ en jouw eigenvaardigheid en dat van de kinderen wordt hierdoor vergroot.

We bieden vanuit de Montessori Movement 010 een implementatie traject om goed met deze manier van werken aan de slag te kunnen gaan. Dit doen we in een aantal bijeenkomsten onder andere door verschillende bouwstenen die ten grondslag liggen aan deze methode te behandelen, te coachen op de werkvloer, te inspireren in het ‘weer mogen zijn van een pedagogisch ontwerper’ en het klassenmanagement wat hierbij komt kijken weer goed op elkaar af te stemmen.

Natuurlijk stemmen we het traject af op wat jij op school nodig hebt. Mocht je interesse hebben neem dan contact op.

Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten waarbij leerkrachten van verschillende montessorischolen hun ervaringen uitwisselen.

De bouwstenen waar we onder andere mee werken:

Bouwsteen WMBO rekenwiel
Bouwsteen WMBO lusmodel
Bouwsteen WMBO montessorionderwijs
Bouwsteen WMBO taxonomie van Bloom
Bouwsteen WMBO handelingsmodel
Bouwsteen WMBO vertaalcirkel

Het rekenaanbod is onderverdeeld in 10 ‘bakens’. Bij iedere baken hoort een map met extra achtergondinformatie, rekenwoordenlijsten en didactisch bijsluiters die voor de leerkracht onmisbaar zijn en veel inzicht geven in bijvoorbeeld welke signaleringen je kan maken. Ook zit er bij iedere baken een mindmap wat kinderen helpt om eigen keuzes te kunnen maken.

De beschikbare bakens:
* Tellen en begrip van getallen
* Hoofdbewerkingen optellen
* Hoofdbewerkingen aftrekken
* Hoofdbewerkingen vermenigvuldigen
* Hoofdbewerkingen delen
* Breuken
* Procenten
* Gebroken getallen
* Verhoudingen
* Meten en begrip van grootheden

Geometrie is nog niet uitgewerkt, maar dit kunnen we wel opnemen in het implementatietraject.

Het materiaal is te bestellen bij uitgeverij De Arend of gelijk via dit bestelformulier.
Ook handig is het formulier met de minimale benodigde materialen.

Vanuit onze movement zijn er samen met verschillende scholen al veel ‘achterbladen’ ontwikkeld. Deze kunnen we gaandeweg het traject afstemmen en door ontwikkelen voor jouw school. Ook maken we een combinatie met het werken met het KindWerkDossier.